Jesteś tu » SITP » Obchody 40.lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Obchody 40.lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

W dniu 1 grudnia 2023 roku w gmachu NOT w Warszawie odbyła się uroczysta gala jubileuszu 40-lecia SITP. Zebrani goście, na ogół zajmujący się codzienną pragmatyką pożarniczą, a spotykający się w czasie konferencji, seminariów i szkoleń po to, by patrzeć w przyszłość, tym razem spotkali się, by spojrzeć wstecz. Spojrzenie ułatwił im Krzysztof Dąbrowski Prezes SITP swoim wystąpieniem i przedstawieniem rysu historycznego z prezentacją "40 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa 1983-2023".

      W gali uczestniczyli pomysłodawcy założenia Stowarzyszenia Koledzy Marek Borowski-Komenda, Roman Kaźmierczak, Dariusz Wojnowski oraz obecni członkowie komitetu założycielskiego, płk poż. w st. spocz. dr inż. Henryk Jaworski, mgr inż. Bronisław Skaźnik. Obecni byli członkowie honorowi SITP, członkowie władz naczelnych SITP i prezesi oddziałów SITP.

      Zaproszenia na galę przyjęli Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes FSNT-NOT, Pan Kamil Wójcik Wiceprezes FSNT-NOT, generał brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz Wiceprezes ZOSP RP, nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej, dr inż. Paweł Janik Dyrektor CNBOP im. Józefa Tuliszkowskiego – PIB, st. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski Dyrektor Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP, st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta, nadbryg. Marek Kamiński Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Adam Jastrzębski - I z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz st. bryg. dr inż. Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Gościem honorowym uroczystości była Pani prof. dr hab. Melania Pofit-Szczepańska d.h.c. SGSP, która miała ciekawe wystąpienie o początkach techniki i rozwoju inżynierii oraz dokonaniach w tym zakresie i wszystkich innych obszarach działań SITP.

      Wśród zaproszonych gości byli również dr inż. Zenon Małkowski Prezes OSPZPISR wraz z Panem Leszkiem Witkowskim Członkiem Zarządu tego Stowarzyszenia, Kol. Marcin Cisek Wiceprezydent SIBP oraz licznie reprezentowani członkowie wspierający Zarządu Głównego SITP.

      W trakcie gali wręczono odznaki honorowe SITP i NOT oraz wyróżnienia za aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia.
      Był tort jubileuszowy i występ gwiazdy wieczoru oraz pamiątkowe zdjęcia, z których kilka można obejrzeć w załączonej galerii.
      Na okoliczność jubileuszu została wydana Monografia pt. „40 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa 1983-2023", która jest dostępna w biurze Zarządu Głównego SITP.

Klip wideo z Gali Jubileuszowej jest dostępny w TV NOT pod linkiem:   youtu.be/h2oGpD5LdVk