Jesteś tu » SITP » Informacja o konferencji w Zakopanem Wiosna 2020/21. NOWY KOMUNIKAT
Informacja o konferencji w Zakopanem Wiosna 2020/21. NOWY KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Wiemy już, że nasza sztandarowa konferencja „Wiosna 2020”, która po kilku zmianach terminu planowana była w dniach 18-21 marca 2021 roku, ze względu na ciągle panującą epidemię Covid -19, niestety nie będzie mogła się w tym czasie odbyć. W tej sytuacji jedyne co możemy zrobić, to szukać kolejnego terminu, w którym realizacja tego przedsięwzięcia będzie z możliwie największym prawdopodobieństwem realna. Wsłuchując się w liczne głosy potencjalnych uczestników naszej konferencji, nadal nie chcemy zrezygnować z tradycyjnej jej formy i przejść do ostatnio coraz częściej pojawiającej się wersji on-line. Chcielibyśmy się także wywiązać się z dodatkowych zobowiązań, które wraz z naszymi partnerami z Zakopanego złożyliśmy uczestnikom, którzy zrozumieli trudną sytuację hotelarzy i nie żądali zwrotu środków finansowych. Pragniemy jeszcze raz Wszystkim serdecznie podziękować za wyrozumiałość, cierpliwość i zaufanie, jakim w związku z organizacją tego przedsięwzięcia zostaliśmy obdarowani. Zrobimy wszystko, żeby pomimo trudnych czasów
i często niezależnych od nas uwarunkowań, Państwa zaufania nie zawieść. Słowa te kierujemy nie tylko do naszych uczestników, ale także do prelegentów.
Stąd niestety zmuszeni jesteśmy po raz kolejny przenieść naszą konferencję, którą rozsądnie będzie już nazwać „Wiosna 2021” na 6÷8 czerwca 2021 roku. Miejsce obrad oraz baza noclegowa pozostaną bez mian, natomiast program, dzięki uprzejmości krajowych prelegentów i mamy nadzieję możliwości ponownego zaproszenia prelegentów zagranicznych, postaramy się wynieść na możliwie najwyższy poziom merytoryczny.
Z koleżeńskim pozdrowieniem i nadzieją na spotkanie….
Z poważaniem
Zarząd Oddziału SITP Katowice

Bieżące informacje będą zamieszczane się na stronie internetowej Oddziału
www.sitp.katowice.pl